Hvordan havnet vi her?

Foto: Andrew Whalley

Et lite desillusjonert hjertesukk…

Hvordan havnet vi her?

Med en skole som totalt sett ikke er i tråd med hvordan resten av samfunnet bruker PC. Hvor var skolen da resten av verden tok i bruk datamaskinen som primærverktøy, og da er ikke bruken av den som skrivemaskin inkludert. Hvordan kan det ha seg at noen fremdeles setter spørsmålstegn ved bruken av den på skolen for lærere såvel som elever? Hvor var lærerne da resten av verden gikk inn i det 21  århundrede?

Det er ikke fullt så ille selvfølgelig, men det er store variasjoner i hvor langt man har kommet i utviklingen på hver enkelt skole.  Bruken av den i klasserommet kommer som følge av personinitiativ som for eksempel Del&Bruk, men hver enkelt lærer må i prinsippet  prøve og feile på egen hånd fremdeles. Riktignok har noen utvalgte fylker en epedagog – men det gjelder ikke hovedstaden så vidt jeg vet. Etter halvannet år får jeg kanskje gjennomslag for å bruke naboen sin.

Det jeg ser er at der motstanden er størst er kunnskapen minst.  Også i å sette begrensinger for bruken av den. Paradoksalt nok må mine elever på MK legge ned laptopen når jeg kjører rene forelesninger. Skal jeg si noe i det hele tatt i plenum må de legge den ned, i 5 minutter eller en time. Deres notater  fra forelesning på papir kombinert med mine notater på wordpress.

Vann som sildrer over stein og langsomt former den. Så lang tid vil dette ta.